Choď na obsah Choď na menu
 


Určovanie výšky nájomného za lesné pozemky

     Za užívanie lesných pozemkov uhrádza družstvo vlastníkom nájomné, ktorého výšku a spôsob výpočtu prerokuje a schvaľuje členská schôdza. Nájomné na roky 2010-2014 vo výške 13,28 Eur/ha, bolo takto určené v roku 2010 na základe údajov LHP na roky 2005-2014 a výsledkov hospodárenia družstva za roky 2005-2009. 

Na porovnanie uvádzame nájomné, ktoré platíme Štátnym lesom Tanap-u (14,08 Eur/ha), alebo  Slovenskému pozemkovému fondu (14.93 Eur/ha), a to na základe ich výpočtu.

Výpočet nájomného na 2010-2014.pdf

     Prehodnotenie výšky nájomného podľa Programu starostlivosti o les na roky 2015-2024 (PSoL) bolo vykonané na členskej schôdzi dňa 8.1.2016 s účinnosťou od 1.1.2015. Hospodárenie družstva za roky 2010-2014 a nový PSoL umožnili zvýšiť nájomné  z 13,28 Eur/ha  na 25,-Eur/ha.

 Výpočet nájomného na 2015 -2024.pdf

 

 Zmena v určovaní výšky nájomného

     Od 1.1.2016  výšku nájomného určuje členská schôdza na základe skutočných výsledkov hospodárenia družstva za uplynulý rok za nasledovných podmienok :

- garantované minimálne nájomné je 13,28 Eur za 1 ha

- nájomné bude určené za 1 ha v celých Eur  maximálne v takej výške, aby účtovným 

  výsledkom hospodárenia družstva nebola strata