Choď na obsah Choď na menu
 


Lesné hospodárstvo

   Družstvo obhospodaruje  lesné pozemky  cca 660 vlastníkov, väčšinou podielových spoluvlastníkov,     v katastrálnom území Veľký Lipník, o celkovej výmere 562,63 ha.  (lesné porasty 548,86 ha, ostatné lesné plochy 13,77 ha)

V súčasnosti hospodárime podľa  Programu starostlivosti o les na roky  2015 -2024 - PsOL.pdf

 

LESNÁ EVIDENCIA

ROK 2018

Potvrdenie 2018.pdf, Tazbadreva2018.pdf, Zalesnovanie2018.pdf, Pestovanie lesa2018.pdf

 

ROK 2017

Potvrdenie.pdf, Ťažba dreva.pdf, Zalesňovanie.pdf, Pestovanie lesa.pdf

ROK 2016

Evidencia2016.pdf

ROK 2015

Tazba.pdf, Obnova lesa.pdf, Pestovna cinnost.pdf, Ochrana lesa.pdf

 

Vyhodnotenie plnenia LHP za roky 2005-2014 - Zapisnica z kontroly.pdf

 

Rok 2014

Tazba -LHC Podolinec.pdf, Obnova -LHC Podolinec.Pdf, Pestovna cinnost -LHC Podolinec.Pdf

Pestovna cinnost -LHC Pieniny.Pdf