429B0 - Príprava plochy na zalesňovanie po spracovaní kalamity