429B0 - Plocha po spracovani kalamity pripravená na zalesňovanie - 2