429B0 - Plocha po spracovaní kalamity pripravená na zalesňovanie - 1